ข้อตกลง

1. ค่าใช้จ่ายที่เรานักสืบ แจ้งให้ท่านทราบนั้น ได้ถูกวิเคราะห์ และพิจารณามาอย่างรัดกุมแล้วต่อชนิดงานนั้นๆจากสมาชิกทีมงาน บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ทุกท่าน จึงไม่ยินดีที่จะต่อรองค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากท่านเห็นสมควรว่าค่าใช้จ่ายสูงเกินไปท่านสามารถยกเลิกได้ทันที.

2. ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับเรานักสืบ หรือมัดจำอย่างน้อย 75% หรือมากกว่าแล้วแต่พิจารณาของทีมงานนักสืบต่อชิ้นงานนั้นๆก่อนเริ่มงานตามเงื่อนไข หากท่านต้องการเซ็นสัญญาจ้าง เรานักสืบยินดีจัดทำหนังสือสัญญาข้อตกลงว่าจ้างเพื่อให้ท่าน และเรา บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ลงนาม เมื่อเสร็จสิ้นการชำระเงิน หากท่านยกเลิกภาระกิจด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินโดยไม่มีข้อยกเว้น.

3. บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียน หรือตั้งสำนักงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการใช้หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีธนาคารที่มีตัวตนชัดเจน เพื่อให้ท่านได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานสืบ และชำระเงินค่าใช้จ่ายถึงทีมงาน นักสืบเอกชน ที่หน้า ติดต่อ เท่านั้น จะไม่มีเบอร์โทรศัพท์อื่น หรือช่องทางติดต่ออื่นใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณ และไตร่ตรองด้วยตัวท่านเองก่อนการ จ้างนักสืบ.

4.การนัดคุยงาน หรือนัดเจรจาตกลงว่าจ้าง กรณีที่ท่านไม่สะดวกมาที่ สำนักงาน หรือมาที่ บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ท่านจะต้องมัดจำค่าใช้จ่ายบางส่วนก่อนตามที่ทีมงานนักสืบต้องการ เพื่อเป็นค่าเดินทางเพื่อไปเจรจากับท่าน และจะต้องเป็นงาน ติดตามพฤติกรรม-ชู้สาว-ติดตามบุคคล ติดตามหาคนหาย ติดตามหมายจับ ติดตามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  และตรวจสอบการทุจริตในบริษัท-สำนักงาน-องค์กร เท่านั้น หลังจากการนัดเจอ หรือนัดเจรจาว่าจ้าง หากท่านไม่ต้องการจ้างวาน หรือยุติการเจรณาต่อไป จะไม่มีการคืนค่ามัดจำจากทีมงานนักสืบทุกกรณี.

สำหรับงานสืบติดตามพฤติกรรมบุคคล สะกดรอยบุคคล

1. ท่านที่ต้องการจะให้ นักสืบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสืบ ติดตามพฤติกรรมบุคคล สืบชู้สาว ท่านจะต้องบอกรายละเอียดที่ท่านทราบทั้งหมดกับทีมงาน นักสืบเอกชน โดยไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆ อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล รูปภาพปัจจุบันที่สุด ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง (ลักษณะยานพาหนะที่ใช้ ทะเบียน รุ่น ยี่ห้อ ฯลฯ) เวลาการเข้า-ออก (ถ้าท่านทราบ) เพราะข้อมูลทุกอย่างที่ท่านมี ล้วนเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการสืบของ นักสืบ ทั้งสิ้น!

2. ถ้าเป้าหมายคนที่ท่านจ้างวานเคยถูกสืบ ติดตามพฤติกรรม มาก่อนแล้วควรแจ้ง นักสืบ ให้ทราบด้วย ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมาก เนื่องจากเป้าหมายจะมีการระวังตัวเป็นพิเศษ และเพื่อที่ทาง นักสืบ และทีมงาน นักสืบเอกชน จะได้ปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ท่านต้องการ และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทีมงานนักสืบ จากการระวังตัวของเป้าหมายได้.

3. ในกรณีที่ติดตามเป้าหมายถ้าเป้าหมายออกนอกพื้นที่ในจังหวัดที่ท่านจ้างวาน ทางทีมงาน นักสืบเอกชน จำเป็นที่จะต้องติดตาม และพักในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียง เช่นโรงแรม บ้านพัก ฯลฯ หรือจะต้องเข้าไปในสถานที่เดียวกันที่ทางทีมงานนักสืบ คิดเห็นสมควรว่าน่าจะได้ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ ฯลฯ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด โดย นักสืบ จะแจ้งให้ท่านทราบและตัดสินใจก่อนทุกครั้ง.

4. ในกรณีที่ทีมงาน นักสืบเอกชน สามารถรวบรวมข้อมูลหรือเก็บหลักฐานได้ครบถ้วนตามข้อตกลงในครั้งแรกแล้ว ทางทีมงาน บริษัทนักสืบเอกชน สามารถที่จะปิดงานให้ท่านได้ทันทีถึงแม้ว่าจะเหลือระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจอีกก็ตาม.

5. ในกรณีที่ ทีมงาน นักสืบเอกชน ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วและได้รับอันตรายเกิดขึ้น (เนื่องจากเหตุผลข้อที่2) บริษัทนักสืบเอกชน และทีมงานนักสืบ สามารถยกเลิกภารกิจนั้นทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง นักสืบ และทีมงาน บริษัทนักสืบเอกชน ว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจต่อได้หรือไม่ และจะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณีหากภารกิจไม่สามารถดำเนินการต่อได้.

[ หมายเหตุ ]

1.เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทาง นักสืบ และทีมงาน บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ทุกท่านว่าเหมาะสมหรือไม่.

2. ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้รับ หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ นักสืบ และทีมงาน บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) จะไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช้ข้อมูลของท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการใช้ข้อมูลด้วยตัวท่านเอง! หากท่านนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวท่านเอง.

3. นักสืบ และทีมงาน บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ไม่รับงานทวงหนี้ ทุกกรณี! ทีมงานนักสืบ สามารถให้คำปรึกษาและติดตามหาตัว (ลูกหนี้) หรือสืบหาข้อมูลใดก็ตามที่คิดว่าจะสามารถนำไปใช้ ในการทวงหนี้ได้เท่านั้น.

4. นักสืบ และทีมงาน บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ไม่รับงานสืบที่เกี่ยวข้องกับรถทุกชนิด เช่น รถหาย จำนำรถแล้วหาย จอดรถแล้วหาย ให้เพื่อนยืมแล้วไม่คืน ขายต่อเพื่อนแล้วโดนเชิด ฯลฯ เรานักสืบสามารถหาตัวบุคคลที่เอาไปเหล่านี้ได้ แต่ไม่รับหารถทุกกรณี.

note
  • หมายเหตุ สำหรับท่านที่เคยจ้างสืบกับบริษัทนักสืบเอกชนที่อื่นมา งานไม่จบ ปิดไม่ได้ ทิ้งงาน โดนหลอก มาที่เรา เรารับแก้ไขจนจบ!