ตรวจสอบธุรกิจ

รู้เขารู้เรา..รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ..จริงหรือไม่??

รู้จักหุ้นส่วน ..พนักงาน ..พ่อค้าคนกลาง..รวมถึงคู่แข่งเป็นอย่างดี เป็นการลุงทุนที่มีศักยภาพ จริงหรือ..??

ผู้บริหารระดับสูง..ประวัติโปร่งใส..นำพาบริษัทก้าวไกล..ใช่หรือไม่..??

“ เรื่องที่คุณอยากรู้  เราช่วยคุณได้ ”

บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ยินดีบริการตรวจสอบธุรกิจ ของทุกปัญหาต่างๆที่ธุรกิจของท่านต้องการอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เพื่อให้ธุรกิจของท่านเกิดความถูกต้อง และเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของท่าน สิ่งที่ท่านจะได้คือความจริงที่ท่านต้องการจะรู้เกี่ยวกับธุรกิจของท่าน ทั้งภายใน และภายนอก อย่างละเอียด 
” อย่าปล่อยให้ธุรกิจของท่าน ถูกเอาเปรียบ “ 

 • ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจ กรรมการ หุ้นส่วน  จำนวนการถือหุ้นในบริษัท
 • ตรวจสอบเบื้องหลัง และความน่าเชื่อถือ ของคู่ค้า หรือผู้ร่วมลงทุน 
 • ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคล และนิติบุคคล
 • ตรวจสอบการทุจริต หรือความรั่วไหลของข้อมูลในองค์กร หรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
 • ติดตามค้นหาบุคคลผู้กระทำผิดในองค์กร หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหายของบริษัท
 • ตรวจสอบแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม โกดังเก็บสินค้า ช่องทางขนส่ง และหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
 • สืบติดตาม ผู้บริการ-พนักงานทุจริต ฉ้อโกง ภายในบริษัท องค์กร ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน
 • ตรวจสอบหาหลักฐานพยาน เพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 • ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหว ยุทธวิธี หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง
 • ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ คู่แข่ง
 • ตรวจสอบกรณีอื่นที่ไม่มีในรายการ ตามความประสงค์ ( ติดต่อนักสืบ ) โดยตรง
note
 • หมายเหตุ หากท่านต้องการทราบข้อมูลอื่นที่ไม่มีในรายการ นอกเหนือจากนี้ ท่านสามารถ [ ติดต่อนักสืบ ] ได้โดยตรง

บริการงานสืบชำนาญพิเศษ (แนะนำ)