ติดตามพฤติกรรม สืบชู้สาว

พฤติกรรมเปลี่ยนไป..แอบคบใครหรือป่าว!!

ไม่เคยว่าง..ข้ออ้างสารพัดอย่าง!!

หวงโทรศัพท์..กลับบ้านดึก!!

“เรื่องที่คุณอยากรู้  เราช่วยคุณได้”

     บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ให้ความหมายของ การติดตามพฤติกรรม (Lifestyle Check) หมายถึง การสังเกตการเคลื่อนไหวของใครบางคน หรือบางสิ่งบางอย่างของการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นักสืบจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ภาพถ่าย หรือวีดีโอ หรือเสียงบันทึก เป็นหลักฐานสำคัญ.

  • ติดตามพฤติกรรม ของคนรัก, คู่สมรส, หรือบุคคลในปกครอง.
  • ติดตามพฤติกรรม การใช้ชีวิตประจำวันของบุตรหลาน, บุตรบุญธรรม, หรือคนรับใช้.
  • ติดตามพฤติกรรม นายจ้าง, ลูกจ้าง, หรือเพื่อนร่วมงาน.
  • ติดตามพฤติกรรม ผู้บริหาร, หุ้นส่วน, พนักงานในบริษัท-องค์กร-สำนักงาน.
  • ติดตามพฤติกรรม เจ้าหนี้, ลูกหนี้, ผู้ค้ำประกัน.
  • ติดตามพฤติกรรม ด้วยระบบดาวเทียม GPS SYSTEM และการบันทึกภาพทางอากาศ DRONE  เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ แม่นยำ ครบถ้วน ชัดเจน.
  • ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บันทึกเสียงสนทนา บุคคล สถานที่ หรือ ยานพาหนะ เพื่อเก็บหลักฐานฟ้องคดี ฟ้องหย่า และอื่นๆ

หมายเหตุ  
1. 
การติดตามพฤติกรรม ในแต่ละครั้ง นักสืบ จำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อ-นามสกุล รูปพรรณสันฐาน) เกี่ยวกับเป้าหมาย หรือข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ให้กับนักสืบ หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก [ เงื่อนไขนักสืบ ] เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักสืบเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ.

2. ท่านจะได้รับข้อมูลรายงานความคืบหน้าจาก นักสืบเอกชน ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงานของแต่ละวัน และท่านสามารถสอบถามความคืบหน้าของงานกับทีมงานนักสืบ ได้ตลอดเวลาในการทำงาน.

note
  • หมายเหตุ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่มีในรายการนอกเหนือจากนี้ ท่านสามารถ [ ติดต่อนักสืบ ] ได้โดยตรง

บริการงานสืบชำนาญพิเศษ (แนะนำ)