สืบประวัติบุคคล

คุณอยากรู้หรือไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร..??

   เบื้องหลังเป็นคนแบบไหน..??

      มีประวัติความเป็นมาอย่างไร..??

“ เรื่องที่คุณอยากรู้  เราช่วยคุณได้ ”

บริษัทนักสืบเอกชน บริการ ตรวจสอบประวัติบุคคล อย่างละเอียด ท่านจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหากท่านได้รู้รายละเอียดของใครบางคนที่จะมาเป็นคนสำคัญในชีวิต หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของท่าน.

สืบประวัติบุคคล2
 • ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน (รหัสประจำตัว, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่(ตามบัตร), กรุ๊ปเลือด)
 • ตรวจสอบทะเบียนสมรส ประวัติการสมรส  ประวัติการหย่า (กรณีที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย)
 • ตรวจสอบชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกัน
 • ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล บิดามารดา
 • ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
 • ตรวจสอบการย้ายที่อยู่ ตามเอกสารทะเบียนราษฎร์
 • ตรวจสอบประกันสังคม 
 • ตรวจสอบการศึกษา
 • ตรวจสอบประวัติการทำงาน 
 • ตรวจสอบบันทึก คดีอาญา และคดีแพ่ง หรือบุคคลติดแบล็คลิสต์
 • ตรวจสอบ เครดิตบูโร (Credit Bureau) จากชื่อ-นามสกุล หรือเลขบัตรประชาชน
 • ตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) จากชื่อ-นามสกุล/เลขบัตรฯ (ทั้งคนไทย และต่างชาติ)
 • ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้า–ออกประเทศไทย สายการบิน และเที่ยวบิน พร้อมสถานที่ต้นทางและปลายทาง (ทั้งคนไทย และต่างชาติ)
 • ตรวจสอบภาพถ่ายผ่าน ตม. (สนามบิน) (ทั้งคนไทย และต่างชาติ)
 • ตรวจสอบหายานพาหนะในครอบครอง หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ จากชื่อ–นามสกุล หรือเลขบัตรฯ
 • ตรวจสอบชื่อผู้ประกอบกิจการจากทะเบียนรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่
 • ตรวจสอบผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง จากหมายเลขทะเบียนรถยนต์–จักรยานยนต์
 • ตรวจสอบหมายเลขผู้เสียภาษี (กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้)
 • ตรวจสอบชื่อบริษัทที่ทำงานจาก ชื่อ-สกุล หรือหมายเลขผู้เสียภาษี (กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้)
 • ตรวจสอบรายได้ทั้งปี จากเอกสารการยื่นภาษี (กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้)
 • ตรวจสอบทรัพย์สิน (ที่ดิน-บ้าน-คอนโดฯ) จากชื่อ-นามสกุล หรือเลขบัตรฯ
 • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางด้านการเงิน (STATEMENT) ย้อนหลัง ทุกธนาคารที่มีในประเทศไทย
 • ตรวจสอบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินให้กับผู้อื่น 

 เรื่องที่คุณอยากรู้  เราช่วยคุณได้ 

note
 • หมายเหตุ หากท่านต้องการให้สืบค้นหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่มีในรายการ ท่านสามารถ [ ติดต่อนักสืบ ] ได้โดยตรง

บริการงานสืบชำนาญพิเศษ (แนะนำ)